2017. június 30-i közgyűlési dosszié

 

 

M E G H Í V Ó

A

BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS

ÜLÉSÉRE

 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
Elnöke
 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzatának

13. §-a alapján

 a

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlést

 

2017. június 30. (péntek)

de. 10 órára

 

összehívom

 és az ülésre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidő Központ

Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 10.

 

 

Rideg László

 


NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.       Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről

          Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

2.       Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati

          rendeletének módosítására

          Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

3.       Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítására

          Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

4.       Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára –

          új szervezeti és működési szabályzat   jóváhagyására

          4. napirendi pont kiegészítése

          Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

5.       Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők juttatásairól és a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló önkormányzati rendelet

          megalkotására

          Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

6.       Előterjesztés egyes önkormányzati rendeleteknek a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének működésével és az

          új hivatali szervezeti és működési szabályzat   hatálybalépésével összefüggő módosítására

          Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

7.       Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására

          Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

8.       Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazására

          Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

9.       Előterjesztés bírósági ülnöki megbízatás megszűnéséről

          Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

10.     Előterjesztés az EFOP-1.6.3-17 kódszámú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi

          esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” megnevezésű pályázaton való részvételről

          Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

11.     Előterjesztés az „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás

          támogatása” elnevezésű pályázaton való részvételről

          Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

12.     Előterjesztés a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására irányuló

          pályázat benyújtására

          Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

13.     Beszámoló Bács-Kiskun megye 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

          és az azzal kapcsolatos feladatokról, továbbá tájékoztató a határrend és határőrizet helyzetéről, valamint a határforgalom

          alakulásáról a 2016. évben

          Előadó: Dávid Károly, r.dandártábornok, megyei főkapitány

14.     Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi tevékenységéről

          Előadó: dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, igazgató, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

15.     Tájékoztató Bács-Kiskun megye munkaerő-piaci helyzetéről

          Előadó: Kovács Ernő kormánymegbízott, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

16.     Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkájáról

          Előadó: Gaál József elnök, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

17.     Tájékoztató a megyei szociális ellátórendszer helyzetéről és jövőképéről

          Előadó: dr. Tóth Mária igazgató, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség

18.     Tájékoztató a Széchenyi Programiroda megyei tevékenységéről (szóbeli tájékoztató)
           Előadó: Lévai Zoltán igazgató, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság

19.     Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájáról

          Előadó: Békefi Helén mb. ügyvezető igazgató, Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

20.     Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. által,

          a Duna transznacionális program második felhívása keretében benyújtott pályázatokról

          Előadó: Csáki Béla ügyvezető, Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft.

21.     Előterjesztés a 2017. évi dr. Szobonya Zoltán Emléklap odaítélésére (zárt ülés)

          Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

22.     Egyebek

 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Határozatok 2017.06.30.

79.sz.határozat 1.sz.melléklete

79.sz.határozat 2.sz.melléklete

80.sz.határozat melléklete

6-2017. rendelet és mellékletei

7-2017. rendelet

8-2017. rendelet