Közérdekű adatok

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról


A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE

22. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség
32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
23. Az elektronikus közzététel kötelezettsége
33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.


1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA


I. Szervezeti, személyzeti adatok

    • Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata
    • Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

       - Kockázatkezelési szabályzat
       - Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
       - Alapító okirat

       - Közgyűlési tagok
       - Külső bizottsági tagok
       - Bizottságok

         Elérhetőség - Kapcsolat

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Hatályos rendeletek

Előterjesztések, határozatok, közlönyök, testületi szerv szavazásának adatai, jegyzőkönyvek (2012.től)

Előterjesztések, határozatok, közlönyök, testületi szerv szavazásának adatai, jegyzőkönyvek, régebbi közgyűlések (Archívum 2012-ig)

Közgyűlési tagok Közgyűlésen való részvétele (2012. év)

 

III. Gazdálkodási adatok

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi közbeszerzési terve

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi közbeszerzési terve

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése
Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolója 2011
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit KFT közhasznúsági jelentése 2011
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési statisztikai összegzése 2011
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala éves közbeszerzési statisztikai összegzés 2011