Pályázati kiírások az emlékezés jegyében

A kormány a 2015-ös évet a 70 évvel ezelőtt a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította. Ebből az alkalomból négy pályázati kiírást jelentetett meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Az „Elhallgatott történelem” (GUL-16-A) című témakörhöz kapcsolódó pályázatok célja az Emlékév témájában eddig elvégzett és a jövőben tervezett kutatások eredményeinek megismertetése a tudományos közélettel, valamint a társadalom szélesebb rétegeivel. Mindezt megvalósulhat nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi konferenciák rendezése, valamint a hadifoglyok és civil elhurcoltak összegyűjtésére létrehozott gyűjtőtáborok helyszíneire, emlékhelyekre szervezett emlék utak által.
A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 515 millió Forint. (További információ: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/gulag_gupvi4/)

A „KOR-dokumentumok” (GUL-16-B) című témakörhöz kapcsolódó pályázatok célja a Szovjetunióba hurcoltak sorsának minél szélesebb körű megismertetése, nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi kiállítások, és kapcsolódó kiadványok, regionális és helytörténeti kutatások anyaga megjelentetésének támogatása révén. A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 295 millió Forint. (További információ: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/gulag_gupvi5/)

„A mi történetünk” (GUL-15-C) című témakörhöz kapcsolódó pályázatok célja a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások személyes történetének felkutatása és különböző formában (vers, próza, film, kiadvány, színházi forgatókönyv, drámajáték forgatókönyve) történő megjelenítése, az egyéni sorsok tágabb közvéleménnyel való megismertetése, valamint a pályázati kiírásban meghatározott téma oktatását segítő anyagok előállítása. A pályázatra magánszemélyek jelentkezhetnek. A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 70 millió Forint. (További információ: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/gulag_gupvi6/)

Az „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” (GUL-15-D) című témakörhöz kapcsolódó pályázatok célja egységes emléktáblák elhelyezése minden olyan érintett településen, ahonnan magyar állampolgárokat hurcoltak el a Szovjetunióba politikai fogolyként vagy hadifogolyként, illetve emléktáblák kihelyezése az egykori gyűjtő- és hadifogolytáboroknál. A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 145 millió Forint. (További információ: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/gulag_gupvi7/)