Önkéntesség ösztönzése

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című (EFOP-1.3.5-16 kódszámú) felhívás. Az intézkedés kiemelt célja a közösségi szerepvállalás erősítse az önkéntesség, a karitatív munka előmozdításának és a civil társadalom megerősítésének megvalósítására.

A konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A felhívásra:
- egyéb egyesületek
- nemzetiségi egyesületek
- egyéb alapítványok
- egyéb szövetségek
- egyéb vallási tevékenységeket végző szervezetek
- bevett egyházak
- elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személyek
- elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek
- egyházi szervezetet
- közalapítványok
- közalapítvány önálló intézményei
- egyéb alapítvány önálló intézményei
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyek megfelelnek a felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételeknek.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 1-től 2018. szeptember 3-ig van lehetőség.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/efop-135-16-trsadalmi-szerepvllals-erstse-a-kzssgek-fejlesztsvel