Munkáltatók figyelmébe!

A gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtését elősegítő „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati felhívás munkáltatók, elsősorban KKV-k részére szól. A GINOP-5.2.4-16 kódszámú felhívás kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,9 millió Ft, maximum 30 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a a felhívás 3.2. pontjában foglaltak figyelembe vételével. A támogatási kérelem benyújtható 2016. augusztus 1-től 2018. július 31-ig.

A felhívás keretében azok a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok nyújthatnak be pályázatot, amelyek megfelelnek a felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételeknek.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/node/57557