Felhívás mezőgazdaság témában

Az intézkedés elsődleges célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a pályázati felhívásban meghatározott fókuszterületi megosztás szerint 19,68 milliárd Ft.
A felhívásra mezőgazdasági termelők nyújthatnak be pályázatot, amennyiben megfelelnek a felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételeknek. A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió
Ft, kollektív projekt esetén maximum 300 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig van lehetőség.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-412-16-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptse-korszerstse-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptse-korszerstse