Együttműködés a megyei foglalkoztatás javításáért

2016. július 1-jével megkezdődött a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért – Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés” című projektjének megvalósítása. A program keretében az elkövetkezendő 5 évben képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, melyek a megye munkaerő-piacának bővítését és a foglalkoztatási szint növelését célozzák.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megyei szintű koordinációs munkájával előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, ösztönzi a helyi termékek tudatos fogyasztását és vásárlását. A paktumiroda munkatársai tanácsadással és hírlevél küldő szolgáltatással, partnertalálkozók, fórumok szervezésével erősítik a résztvevők közötti együttműködést.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által nyújtott képzési támogatások javítanak az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságán, segítenek a munkanélküliség által veszélyeztetett csoportok munkahely megőrzésében. A bér- és bérköltség támogatások enyhítenek a munkaadók terhein, a vállalkozóvá válási támogatás pedig az önmegvalósítás kezdő lépéseihez nyújt segítséget.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elsősorban a hátrányos helyzetű emberekhez kíván közelebb jutni. Cél: a foglalkoztatásból kimaradt, inaktív személyek integrálása a munka világába. A munka-és álláskeresési tanácsadáson kívül a mentorok pszichológiai és szenvedélybetegeket segítő szolgáltatást is nyújtanak a célcsoportnak, ezzel segítve elő az egészségesebb és pozitívabb életszemlélet és jövőkép kialakulását.

A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. többnyelvű kiadvány és információs adatbázis elkészítésével ösztönzi a befektetési szándékot a megyében, illetve a szociális gazdaság erősítését támogatja.

A konzorciumi partnerek és azon szervezetek, amelyek együttműködési szándékukat jelezték a megye gazdasági és foglalkoztatási helyzetének javítására, azon fognak dolgozni a közeljövőben, hogy a program nyújtotta lehetőségek minden érdekelt számára ismertek és elérhetőek legyenek.

További információ kérhető:
Scheiber Judit
Tel.: 30/364 18 85
E-mail: scheiberjudit@bacskiskun.hu